Nu är vi igång med undersökningen av den östra delen av Hyttkammaren. I den södra delen av schaktet – under vad som avtecknade sig som en mindre förhöjning i området – doldes en överraskning!

Arkeolog och projektledare Mia Englund rensar fram de äldre delarna av vändrosten. Foto: Arkeologerna

Under kullen fanns en vändrost som brukats i hela tre faser. I vändrostar rostades delprodukten (skärstenen) från suluugnen i en oxiderade process. Rostarna med sina bås har en gång varit belägna under tak, i vändrosthus. Spåren efter rostningen ses som de färgglada baljorna i rött, gult och lila. På bilderna ser du vändrosten i tvärsnitt, det vill säga från sidan.

Nivån som vi jobbar med härrör sannolikt från 1800-talet. Just på denna plats har det alltså stått tre generationer av vändrostar. Förekomsten av denna typ av anläggning pekar mot att vi är i utkanten av en hyttomt. Själva hyttan eller hyttorna har sannolikt funnits nära vårt undersökningsområde.