I projektet ”Järn i norr” ska en järnframställningsplats i Vivungi i Jukkasjärvi socken undersökas. Projektet stöds av Vetenskapsrådet och är ett led i Carina Bennerhags avhandlingarbete vid LTU. Det är ett spännande projekt då tidigare resultat visar att järnproduktionen sannolikt börjar betydligt tidigare än man tidigare trott i denna nordliga del av vårt land. Dateringen av platsen i Vivungi ligger kring tiden för Kristi födelse. Analyser som gjorts av oss visar att slagger från platsen härrör från järnframställning. Platsen skall undersökas i höst men nyss gjordes en ”förundersökning” av Carina och hennes biträdande handledare Eva Hjärthner-Holdar.

Järnframställningsplatsen
Del av ugnsväggen

 

Nu har vi kört vårt första försök i en rekonstruktion av blästorna från 600-talet i Fagersta. Det blev riktigt lyckat. Vi fick järn i form av en lupp på 3,8 kg.

Ett lite annorlunda projekt, igen: Denna gång är det sten från Linderöd i skåne där skörbränd sten från en kokgrop ska jämföras med liknande sten från ett gravröse. Har även dessa stenar blivit upphettade? I mikroskop kan det troligen avgöras…