Idag inleds första etappen av undersökningarna vid Broborg utanför Knivsta. Den förglasade fornborgen ska undersökas med många metoder och den första är biologiska provtagningar! Caroline från USA bistås av personal från Arkeologerna m.fl.

Arbetet på Broborg fortsätter idag med bl.a. provtagning av jorden intill muren. I går provtogs vatten från en intilliggande källa.
Projektet, som är ett samarbete mellan många aktörer, bland annat USAs energidepartement, går ut på att jämföra den förglasade delen av muren, vilken konstruerades för ca 1 500 år sedan, med modernt glas avsett för långtidsförvar av radioaktivt avfall. Frågeställningarna är alltså inte arkeologiska, men svaren kommer delvis vara det!

Mer intressant från Falun!