GAL har nyligen utfört en schaktövervakning vid Juvansbo gruvor i Östhammar kommun. Anledningen till den arkeologiska insatsen är att Vattenfall Eldistribution AB ska anlägga en ny markkabel genom området. I gruvorna har järnmalm brutits under 1800-talet. Nu vidtar analyser av insamlade malmprover och avrapportering.

Just nu: Spännande analyser av en ringbrynjehuva från Högstena, Biskopskulla norr om Enköping. Ålder och ursprung är okänt men analys av metall och textil samt 14C-datering kanske löser gåtan? Två ringar är provtagna av oss för metallurgisk analys. Sammarbete med Enköpings museum, Annika Larsson UU samt Tandemlaboratoiet UU. Fortsättning följer…

Provtagningen av ringbrynjehuvan. Den ena ringtypen är nitad, vilket kan anas med blotta ögat. Fortsättning följer…

Just nu analyserar vi medeltida slagg och järn från Södermalmstorg vid Slussen i Stockholm. Här ett s.k. osmundjärn som skall sågas och poleras för att kunna analyseras i mikroskop och mikrosond.