Exempel på rapporter från analys av stenmaterial. Allt mellan stenålder och medeltid, och ibland nutida gruvor!

Arkeometallurgiska analyser av järn och smideslämningar är vanligt förekommande uppdrag.

Slaggskolla från en smedja. Fyndet provtogs för kemisk analys och tillverkning av tunnslip. Järnåldersfynd från Värmland.

Yxa av diabas. Stenåldersfynd från Blekinge.

Råämne av diabas. Stenåldersfynd från Blekinge.

Avslag av kambrisk flinta (hornsten). Stenåldersfynd från Motala.

Järnfynd från smedja. Medeltidsfynd från Uppland.

Bronsdolk. Bronsåldersfynd från Uppland.

Avbruten kniv. Järnåldersfynd från Uppland.

Koppardroppe. Bronsåldersfynd från Uppland.

Kopparmalm från en tidigmedeltida gruva i Uppland.

Slagg från en smedja tillhörande en tidigmedeltida gruva i Uppland.