Här gjuts ett dussin järnprov från en undersökning i Skåne in i små plastpuckar. Behållaren fylls med tvåkomponentsplast som stelnar och blir lik plexiglas. Proven slipas och poleras sedan för att undersökas i mikroskop och mikrosond (för mikrokemiska punktanalyser av bl.a. slagginneslutningar).