Vi har sedan en tid varit inblandade i ett ovanligt projekt där vår del består i att bistå vid provtagning av förglasad sten från en av de förglasade fornborgarna från järnåldern som finns i Sverige, nämligen Broborg utanför Uppsala. Projektet är ett samarbete med aktörer från bland annat USA och syftet är att undersöka hållbarheten hos denna typ av glas på lång sikt för möjligt slutförvar av civilt lågaktivt radioaktivt avfall. I dagarna har en första artikel blivit publicerad vilken huvudsakligen beskriver projektet och dess möjligheter och svårigheter. Artikeln finns för gratis nedladdning i nedanstående länk och är skriven på ett lättbegripligt sätt.

http://www.witpress.com/elibrary/sdp-volumes/11/6/1388

Denna veckan har vi påbörjat ett lite annorlunda projekt; analyser av slagg och järn från från Chicumbane Gabriel i Mocambique. Få tidigare analyser finns gjorda på material från forntida järnhantering i denna del av Afrika. Uppdragsgivare är Anneli Ekblom på Uppsala universitet.

Ytterligare analyser vid mikrosonden på Geocentrum, Uppsala universitet. Denna gång tittar vi på järn och slagg från Moçambique!

God jul och Gott nytt år önskas alla våra uppdragsgivare och följare!
Som ”julkort” får ni ett tvärsnitt av spetsen på ett lieblad från Linderödsåsen, ett omfattande material vi precis börjat bearbeta.