Ett av våra senare småprojekt gällde ”hårda jordklumpar” som hittats i medeltida lager i Skänninge. Analysen visar att det är sk Skenhällor, ett naturligt fenomen som möjligen kan initieras av att en härd har funnits på platsen. Materialet är huvudsakligen sand där kornen sammankittats med järnutfällningar.

Idag analyseras järn och slagg från Slussen i Stockholm med hjälp av en sk mikrosond på Geocentrum i Uppsala!

Från en vikingatida metallhanteringsplats intill Ljungan i Småland analyserar vi nu slagg, järn och teknisk keramik i form av ugnsväggar. Avtryck av halm ses ofta i slaggerna, men sällan i leran som utgjort själva ugnen. Detta vackra fragment ska analyseras extra noga!