Perlittextur (brunt) i etsat stål. Järnåldersfynd från Västmanland.

Svampigt järn i slagg från järnframställning i blästugn. Järnåldersfynd från Västmanland.

Polerat stål i släpljus. Gula fält är cementit och mörkgrått är rost. Järnåldersfynd från Västmanland.

Perlit (brunt) och cementit (gult) i etsat stål. Järnåldersfynd från Västmanland.

Kambrisk flinta (Hornsten) från ett avslag. Stenåldersfynd från Motala.

Mylonitisk kvarts från ett avslag. Stenåldersfynd från Motala.

Diabas från ett avslag. Mitt i bild ses en lång fältspatsfenokrist. Stenåldersfynd från Motala.

Slagg från järnframställning i blästugn. Övre delen består av ljusa olivinlameller medan nedre delen domineras av kantiga magnetitkristaller. Mörkgrå fas är glas. Järnåldersfynd från Västmanland.

Slagg från järnframställning i blästugn. Grå kantiga hercynitkristaller omgivna av ljus wustit, i bakgrunden ses grå olivinlameller i mörkt glas. Järnåldersfynd från Småland.

Polerad bronsdroppe. Medeltidsfynd från Småland.

Koppardominerad brons i hög förstoring, grå droppar är bly. Medeltidsfynd från Småland.

Polerat gjutjärn med grå grafitfjäll. Medeltidsfynd från Halland.

Etsat gjutjärn med bruna perlitöar och grå grafitfjäll. Medeltidsfynd från Halland.

Polerat tvärsnitt av en smidd stålkniv. Järnåldersfynd från Uppland.

Danienflinta från järnålderskontext. Fynd från Skåne.

Senonflinta från järnålderskontext. Fynd från Skåne.

Kopparinnehållande malm från en tidigmedeltida gruva i Uppland.