Ett av förra årets mest spännande uppdrag; analys av slagg och järn från Slussen i Stockholm. Resultatet indikerar att den undersökta smedjan fick sitt obearbetade järn både från masugnar och blästugnar. Detta visar att det teknikskifte som pågick under medeltiden troligen var succesivt.

Under våren har vi bland annat besökt Växjö för att undersöka ett antal stenbrott för att om möjligt datera dessa utifrån byggnadssten av samma bergart i historiska byggnader.

I dag sitter Lena vid mikroskopet och analyserar bronser från Danmark inom ett större forskningsprojekt.