Hjärtat i vår verksamhet; laboratoriet, med delar av slaggarkivet i bakgrunden.

Vår analysutrustning innehåller bland annat ett polarisationsmikroskop.

Slagg och sten samsas med övriga arkeologiska fynd.

De flesta slagg-, sten- och metallprov sågar vi själva innan provpreparering.

I labbet har vi bland annat dragskåp och andra nödvändiga faciliteter.

Polerutrustning för preparering av metalliska prov.