Här har vi en bröstkota från vitnosdelfin i jämförelse med sentida referensskelett från Zoologisk museum i Köpenhamn.

Benet kommer från den arkeologiska utgrävningen av kvarteret St Mikael i Lund som vi deltog i höstas och tillsammans med ben från tumlare tyder det på fångst av småvalar i Öresund under medeltiden. Kanske bifångst från det omfattande sillfisket i Öresund under perioden?