Kranium av hund från Knästorp, Skåne.

Skallen hittades i en brunn från folkvandringstid/vendeltid och kommer från en lite speciell hund, som skiljer sig från de mer typiska förhistoriska hundarna, som oftast antas varit av spetstyp. Knästorpshunden har ovanligt kort och bred käke. En kraniometrisk undersökning gav att hunden mest liknar en drever och skiljer sig från spetshundar. Hunden är också från en tidsperiod då det börjar uppträda mer olika typer av hundar i de osteologiska materialen från gravar och boplatser.