På bilder ser du ett kattskelett som har hittats i Inre hamnen från 1700/1800-talets Norrköping. Uppenbarligen har någon begravt sin gamla katt på platsen. Kanske har den tillhört inspektörsbostaden i hamnen eller varför inte arbetarna på bränneriet eller någon annan verksamhet i området. Vi har också hittat mycket råttben på samma område, så kanske har katten inte bara varit ett husdjur utan även hjälpt till som skadedjursbekämpare.