Här ser du två olika armbågsben från duvhök. Benet längst upp kommer från Biskopstuna borganläggning i Åkersberga utanför Stockholm. Där hölls en amatörarkeologisk kurs och forskningsgrävning av en gammal ärkebiskopsborg i augusti. Det nedre benet kommer från utgrävningen av det medeltida kvarteret Traktören i Enköping. Storleken visar att benen troligen kommer från honor i båda fallen. De större honorna är ofta att föredra vid falkenering då de tar större bytesdjur än de mindre hanarna.