Ibland blir det enkelt att könsbestämma skelett.
Just det här benet kommer från en hundbegravning i en grop från järnålderboplatsen Hjärup 7:1 i Skåne.