Armbågsben från stare (överst bränt ben från grav och nederst obränt nutida referensben). Benet kommer från en vikingatida brandgrav från Norge som tidigare figurerat i benbloggen. I gravarna finns även duva och fink. Gravar från yngre järnålder med småfågel brukar förekomma med jaktfåglar och brukar ses som deras bytesdjur. Rovfågel saknas i gravarna från Blaker kyrkogård, så kanske de representerar kramsfågel (mat) eller haft en för oss oklar symbolisk betydelse?