Bränt benfragment (processus transversus) av halskota av varg eller stor hund i jämförelse med nutida varg. Benet är hittat vid utgrävningar av en stenålderslokal i Lundby, Göteborg och på väg att C14-dateras. Tidigare dateringar och strandlinjekurva kan betyda att detta är det tidigaste fyndet av varg eller hund från Sverige. Vi får se.