Bränt revben från bäver. Detta vidbrända lite ovanliga revbensspjäll kommer från en hydda på den gropkeramiska boplatsen Tråsättra.