Skulderblad och korpben av uggla (troligen hornuggla). Benen kommer från medeltida kvarteret St Mikael i Lund. Ugglor är något som vi väldigt påträffar i våra benmaterial. Vad benfyndet av ugglan representerar för handlingar i medeltidens Lund är oklart, men välbekant så finns det många symboliska och folkliga föreställningar kring just ugglor. De är symbol för vishet, men kunde också varsla om död samtidigt som uppspikade ugglor över stalldörrar skyddade hästar mot olycka.