Benet på bild heter centrotarsale och sitter i hasleden på bakbenet och hittades i ett torvlager i höstas utanför Flädie i Skåne vid en arkeologisk utredning. På benet finns snittspår från styckning. Tyvärr är det så att det finns ett överlapp i storlek mellan uroxekorna och de storvuxna neolitiska tjurarna. Så antingen är vi spåren på en minst 7800 år gammal boplats (då uroxen försvinner från Skåne) eller en neolitisk lokal.