Underkäke av varg. Fynd är ett av flera från varg hittade vid utgrävningar av senmedeltida kvarteret Traktören i Enköping (Enescopinge). Vargben påträffas intressant nog sällan i medeltida benmaterial trots att allmogen enligt lag var ålagda att regelbundet jaga varg.

Läs mer om uppdraget