Fragmentet till höger i bild kommer från ett stort vildsvin och hittades i ett grophus från Norrtil utanför Sigtuna. Fyndet visar på förekomst och jakt av vildsvin i de uppländska skogarna under vikingatid. Till vänster som jämförelse syns ett helt bogblad från en medeltida liten sugga från kvarteret Eddan i Linköping med mankhöjd på kring 60 centimeter (vildsvin kan bli kring en meter över manken).