Vi lovade att återkomma med analysresultat vad gäller smedjan som undersöktes under hösten 2016. Vid undersökningen samlades träkol från ässjan in för vedartsanalys samt 14C-analys. Idag fick vi resultatet av 14C dateringen, som visar att smedjan varit i bruk under tidig vendeltid (cirka 550-650 e.kr.). Smedjan tolkas i skrivande stund som en mindre gårdssmedja. Vi är mycket glada för denna tidiga datering för smedjan. Nu arbetar vi vidare med övriga analyser och tolkningar kring smidet på platsen.
God jul och Gott nytt år önskar projektgruppen!

Smedjan under undersökning, till vänster har ässjan tagits fram och i förgrunden undersöks en bevarad del av smedjans golvlager.