Inom Broborg-projektet jobbar vi för tillfället med en större publikation i samarbete med Smithsonian Institution i USA. Med anledning av detta har vi drönarfotograferat borgen för att kunna skapa olika typer av bilder till publikationen. Som en bonus har vi byggt en 3D-modell.

Mycket nöje önskar vi inom projektgruppen!