Vi är en bit in i den andra grävveckan och det hårda arbetet med rensa fram odlingsytor, röjningsrösen och stensättningar börjar ge resultat. Samtidigt är det fortfarande stora arealer som ska banas av i den steniga moränen. Det är ett slitsamt och tålamodsprövande arbete och när en av våra grävmaskinister föreslog att vi skulle testa en ny metod att borsta fram stenpackningar maskinellt väckte det omedelbart vår nyfikenhet.

Borsten är av en typ som normalt används för att rengöra trottoarer, gång- och cykelvägar. Den är drygt en meter lång och tillverkad av platsfiber. Monterad på grävmaskinen kan föraren styra både riktning, hastighet och tryck mot markytan.

Det var en spännande stund när borsten skulle testas. Skulle den nya tekniken fungera och vilka moment grävmoment kunde den utföra. Till vår stora förtjusning visade sig borsten vara mycket användbar, både till att borsta rent stenpackningar, stubbar och schaktade ytor. Den ersätter inte arkeologernas rensningsarbete. Däremot gör den arbetet lite mindre slitsamt och kanske vinner vi lite tid också. Det får det fortsatta arbetet utvisa. Foto: Arkeologerna (CC-BY)