Under 2016 gjordes arkeologiska undersökningar på Linderödsåsen i Skåne. Fem platser – ett gravfält med stensättningar och fyra platser med gammal, fossil åkermark – grävdes ut.

Läs mer om projektet i Tusenåriga åkrar i Linderöd.