Födelsedagstårta med rösetema. Vilken utmärkt fredagsfest såhär i ytschaktningens slutskede. Tack Karina!

Under dagen fotograferar Håkan några av våra lokaler med drönare.

Lokal 7, gravfältet. Efter veckor av schaktning, intensiv rensning för hand och slutligen fotografering från ovan är det nu dags att gräva ut lämningarna. Bland dessa väntar minst sex stensättningar, dvs förmodade gravar, och två stensträngar som avgränsar området i norr och söder. Christoffer och Oscar är redo, liksom Karin, Rasmus och jag (Fredrik).

Ytschaktning avslutad på lokal 10b. Nu pågår inmätning och inledande beskrivning av de olika odlingslämningarna. Nästa steg är drönarfoto, så fort vädret tillåter …

Under gårdagen hölls uppföljningsmöte med Länsstyrelsen och Trafikverket, och idag gjordes radioreportage av P4 Kristianstad. Arbetet fortskrider. På bilden ses Andrea och Kasia i färd med att undersöka röse 539 på lokal 10b.