Klas Holger med en knacksten från härden. Hurra!

Andra veckan med elever på gravfältet, lokal 7, har bjudit på lite svalare väder, men vi har klarat oss från regn. På vår plats i skogen har eleverna fått arbeta med kartor och landskapet omkring oss. Vi har tittat på kartor från nutid, 1930-tal, 1815 och 1684, och sökt spår runt om i skogen. ”Titta! Här är en kontorsstol”, ropade någon glatt. Vad gör den där? Vad har den används till? Kommer den att bli ett arkeologiskt fynd om 500 år? På gravfältet har vi fortsatt att rensa fram sten. Grävledaren, Fredrik, är imponerad över elevernas arbete.

Då bjuder Arkeologerna in till den andra öppna visningen av de arkeologiska undersökningarna vid Knopparpsvägen 52 utanför Linderöd. Nytt sedan förra gången är bland annat att vi hittat förhistoriska boplatslämningar, både på lokal 10b och 10c. I veckan kommer vi även börja undersöka ett röse på 10c med flera gravlika drag. Kom gärna på cykel eller till fots om du har möjlighet!
Varmt Välkomna!

På lokal 7 fortsätter visningar för Kristianstad kommuns årskurs 4. Det är inte enbart gravfältet och utgrävningen, som står i fokus. Granplanteringen intill och spåren där är (nästan) lika spännande. Cementlocket uppe på backen har förundrat och vi har fått höra många spännande teorier om vad som kan finnas där under. Nu har vi äntligen lyft på locket och hittat… en brunn. I mossen invid arbetsbodarna färdas vi bakåt i tiden med hjälp av vår ”tidsmaskin”, markundersökningskäppen. Ibland lyckas vi ta oss ända till istiden. Tänk att få röra järnåldersgyttja, stenålderslera eller, ännu hellre, göra en ansiktsmålning av hela forntiden.

Andrea och Lotten visar upp keramiken som de hittat vid mittblocket i ett av rösena på lokal 10b. Vi hoppas på mer av den varan.