Den tredje grävveckan på Linderödsåsen börjar gå mot sitt slut. Det har varit intensiva och slitsamma dagar med schaktning från morgon till kväll. I förra veckans blogg berättade vi om testet med den roterande sopborsten. Vi har fått positiv respons från flera kollegor. Några berättar att de prövat metoden för flera år sedan vid undersökningar av gravar. Men att den då inte föll väl ut eftersom borsten rubbade stenar i packningen. Andra säger sig inte känna till metoden, utan har bett oss att dela våra fortsatta erfarenheter.

Vi har nu prövat borsten i drygt en veckas tid, inte på gravarna på lokal 7, utan inom den fossila åkermarken på lokal 9, 10a, 10b och 10c. Det gemensamma omdömet bland personalen är att borsten är en succé. Med borsten kan odlingsytorna i den steniga och svårschaktade terrängen snabbt rensas för lösa jordmassor så att stenröjningens omfattning och karaktär framträder med en större tydlighet. Borsten är också väldig användbar för att rensa fram stensträngar och röjningsrösen. Här måste den dock användas med större försiktighet, så att stenarna inte rubbas ur sitt läge. Och efter en första rensning behöver stenpackningarna även efterrensas för hand.

http://www.uvblogg.se/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/20160421_1033291.mp4?_=1

Slutligen har borsten visat sig helt suverän i mycket stenbunden mark, som i det närmaste inte går att schakta med maskin. Den lilla filmsnutten ovan visar ett sådant moment. Vid undersökningar av fossil åkermark är det viktig att inte bara frilägga den stenröjda marken, utan också fånga karaktären i angränsande och mellanliggande partier av närmast oröjd mark. På detta sätt kan vi bättre förstå helheten och kontrasterna mellan den röjda och oröjda marken.

Den samlade bedömningen så här långt är att den roterande sopborsten vid undersökning av röjningsröseområden, inte bara sparar tid och resurser vid schaktning och rensning av odlingsytor, rösen, stensträngar och kraftigt stenbunden mark, utan också får de olika strukturerna att framträda på ett tydligare och mer distinkt sätt.

Imorgon fredag börjar vi med de första flygningarna med drönare för att fotografera de schaktade ytorna. Det ska bli intressant att se hur de borstade ytorna kommer att framträda på flygfotona, i jämförelse med traditionellt handrensade ytor. Fortsättning följer med andra ord…..