En grav från yngre bronsålder (cirka 1100–500 f Kr) undersöks vid det gamla fiskeläget Böste vid Skånes sydkust under våren 2022. Vid förundersökningen på platsen konstaterades att en gravurna var placerad i graven.

Området som ska undersökas ligger endast 200 meter från kusten vid samhällets västra utkant där det planeras för nya småhus.

Läs mer i Bronsåldersgraven vid fiskeläget Böste