Under våren 2022 undersökte vi en grav från yngre bronsålder (cirka 1100–500 f.Kr.) vid det gamla fiskeläget Böste vid Skånes sydkust. Vid förundersökningen konstaterades att en gravurna var placerad i graven som bestod av packade stenar vi vanligtvis kallar för röse eller stensättning. Nu är undersökningen avklarad och det blev en spännande historia i klassiskt aprilväder som ni kan se i nedanstående korta film. Urnan är ännu inte utgrävd men dock skannad så vi har en god idé om dess innehåll. I nästa blogginlägg berättar vi mer om urnans innehåll men också om andra intressanta fynd från platsen.