Mellan april och juni 2023 undersöks två boplatser vid Knästorp, längs väg 108 mellan Lund och Staffanstorp, i sydvästra Skåne. I närheten finns det välkända offerplatskomplexet i Gullåkra mosse liksom en av de viktigaste platserna i den skånska förhistorien, centralplatsen Uppåkra. De två boplatserna dateras huvudsakligen till yngre romersk järnålder–vendeltid, cirka 200–800 e.Kr.

Läs mer i Knästorp – mellan centralplats och offermosse