I förra blogginlägget berättade vi om patrisen som använts vid tillverkningen av vendeltidens prakthjälmar. Vi tänkte fortsätta lite på samma tema och att ta en titt på ett annat speciellt fynd som kan berätta lite om boplatsens invånare.

Det var under höstens detektering 2016 som vi plötsligt stod öga mot öga med en av järnålderns bronsgaltar. Eller åtminstone huvudet av ett vildsvin. Föremålet som mäter fyra centimeter på längden, och har ett grovt fäste bakom halsen, är mycket stiligt gjutet.

Galten från Knästorpsboplatsen överst och Scremby nederst.
Galten från Knästorpsboplatsen överst (foto: Arkeologerna CC-BY) och Scremby nederst (foto: Hugh Willmott, University of Sheffield).

Det är inte ofta man finner vildsvin avbildade på föremål från järnålder och när det väl händer är det nästan alltid i form av prydnader på rustningar tillhörande dåtidens krigare. Kopplingen mellan vildsvin och krigare är vitt spridd och kan spåras långt tillbaka i tiden. Ett argt vildsvin är på alla sätt och vis respektingivande med sin storlek, styrka och aggressivitet. Säkerligen är det dessa egenskaper och uttryck som krigaren velat förmedla genom nämnda rustningsdetalj.

Datering och användning

Hur gammal är då vår galt och hur har den använts? Genom liknande fynd kan vi säga att föremålet är från vendeltiden. Liknande fynd har bland annat gjorts vid Vikhem i Staffanstorps södra utkant. Den rika boplatsen undersöktes av Arkeologerna 2016 och den som vill läsa mer om platsen och de många fina fynden kan läsa rapporten här (del 1 och del 2). Den bästa parallellen finner vi dock vid Scremby på Englands östkust. De båda fynden är mycket lika varandra och endast detaljer skiljer dem åt. Den största skillnaden är att galten från Scremby försetts med röda granater som ögon.

På frågan om hur de använts kan vi inte svara säkert. Från Uppåkra kommer ett annat galtbeslag av lite annat utförande. Det rikt dekorerade beslaget är tillverkat av silver och det har föreslagits att den suttit på en hjälm. Krigare med galthjälmar finns för övrigt avbildade på hjälmarna från Vendel, Valsgärde och Sutton Ho som vi berättade om i förra inlägget.

Åter krigare, hjälmar och likheter med fynd från Östra England! Tills nästa blogginlägg lovar vi dock att ta oss an ett nytt tema.