Knästorp

Blogginlägg 2023.10.18

Knästorps guldgubbe!

Guldgubben från Knästorp sällar sig till en mytomspunnen föremålskategori som finns representerad på en liten skara av speciella fyndplatser!

Blogginlägg 2023.05.31

När en trogen vän går hädan

För en tid sedan undersökte vi en grop som under järnåldern grävdes i slänten ned mot Dynnebäcken. I gropen låg en gravlagd hund, omsorgsfullt nedlagd och tillsynes rofyllt ihopkrupen.

Blogginlägg 2023.05.25

Jag dricker din skål, broder!

Vad kan tre små glasskärvor från dryckeskärl berätta om människorna på boplatsen i Knästorp under järnåldern?

Blogginlägg 2023.05.16

Fina metallfynd i Knästorp!

Ett likarmat spänne, en fågelfibula, en pärla och delar av en pincett. Det är några av alla metallföremål som vi hittat ute i Knästorp. De flesta har legat där i närmare 2 000 år.

Blogginlägg 2023.05.09

Va, flinta på järnåldern?

Det hörs väl på namnen att man under stenåldern hade redskap i sten, under bronsåldern i brons och under järnåldern valde att tillverka dem i järn? Nja, riktigt så enkelt är det faktiskt inte.

Blogginlägg 2023.05.03

Många och långa hus i Knästorp

Vi har hittat spår efter mellan 15 och 20 hus i Knästorp utanför Lund. Flera av husen är väldigt långa, upp emot 30–35 meter och platsen var bebodd under närmare 600 år.

Blogginlägg 2023.04.26

Keramik och vävtyngd nya fynd vid väg 108

Arbetet med att undersöka en järnåldersboplats utmed väg 108 i Knästorp har nu pågått i två veckor.

Blogginlägg 2023.04.19

Galten från Knästorp

En titt på ett speciellt fynd som berättar lite om boplatsens invånare

Blogginlägg 2023.04.03

Vad är likheterna mellan Sutton Hoo och Knästorp?

Det är nog en fråga som få skulle ställa sig men det finns en gemensam nämnare – prakthjälmar från 600-talet. I Knästorp har en hjälmpatris hittats.

Publikation

Knästorp 6:1 – bronsålderslämningar vid Knästorps kvarn

Rapport 2015:55. Arkeologisk förundersökning, Skåne. Håkan Aspeborg m. fl.