När vi under första veckans avbaningsarbete här i Kvarteret Gulin i Karlskrona upptäckte fint lagda tegelstenar och ölandskalksten inuti ett hus vi rensade fram, förstod vi att den måste haft en speciell funktion. Det visade sig vara själva kritpipsugnen!

Arkeologerna Mikael Björk och Albin Norqvist rensar fram kritpipsugnen. Foto: Lotta Stenqvist, Arkeologerna.
Arkeologerna Mikael Björk och Albin Norqvist rensar fram kritpipsugnen. Foto: Lotta Stenqvist, Arkeologerna.

Vi visste att en kritpipsfabrik legat här i området under mitten av 1700-talet, men inte att den skulle finnas inom vårt undersökningsområde. Detta är faktiskt den första kritpipsugnen som undersöks arkeologiskt i Sverige, vilket gör det hela mycket spännande! I bland annat Holland och England har kritpipsfabriker och dess ugnar undersökts så vi har studerat deras resultat och metoder. Potentiellt tycks ugnen vara en hybrid mellan de Holländska och Engelska kritpipsugnarna, vilket kan komma att klarna under arbetets gång.

Vi är nu mitt uppe i att undersöka ugnen och dess olika utbyggnadsfaser. Vi ser att ugnen har byggts ut ett eller flera tillfällen, vilket även finns nedtecknat i gamla skriftliga källor. Vi har arbetat mycket med fotodokumentation, både drönar- och 3D fotografering. Nästa steg i undersökningen blir att gräva bort de yngre utbyggnationerna för att sakta jobba oss tillbaka i tiden.

Själva ugnsfunktionen och bränningen av kritpiporna kommer i ett senare inlägg!

Arkeologen Pia Svensson fotograferar ugnen för att kunna bygga upp en 3D modell.
Arkeologen Pia Svensson fotograferar ugnen för att kunna bygga upp en 3D-modell. Foto: Lotta Stenqvist, Arkeologerna.
Drönarfoto över huset med kritpipsugnen.
Drönarfoto över huset med kritpipsugnen. Foto: Albin Norqvist, Arkeologerna.