Under andra halvan av augusti 2023 är vi i Skanör för att i sju veckor undersöka ett cirka 2 000 kvadratmeter stort område i den norra delen av samhället. Det handlar om en plats för en årligen återkommande medeltida marknad i Skåne.

Läs mer i Tillbaka till medeltidens Skanör och de gäckande lerbottnarna