Våren 2023 undersöktes en stenåldersboplats inom Volvo Torslandas fabriksområde i Göteborg. Här har människor vistats under äldre stenålder, för cirka 8 000–10 000 år sedan, då området låg på en ö. Flera verktyg av flinta hittades. Men fyndmaterialet visar också nedslag i andra perioder, som yngre stenålder och järnålder.

Läs mer i Strandnära boende för 10 000 år sedan