Grophus bilden nedan. Pinnarna markerar stolphål från en yngre fas.