Karin Lundqvist fortsätter genom ett eget projekt, ”Pärlor i gravar från äldre järnålder i Skåne”, att detaljstudera pärlorna som hittades i gravar utanför Lund i samband med undersökningar inför byggandet av ESS. Förra veckan var hon hos Arkeologerna i Lund och trädde då upp några av de större halsbanden, vilket verkligen ger en helt annan uppfattning om färgsammansättning och uttryck än när pärlorna ligger enskilda i sina lådor. Gravfältet var ett skelettgravfält som kunde dateras till tidsperioden yngre romersk järnålder till folkvandringstid.