Rapportarbetet pågår för fullt! På objekt 2 har 20 brunnar/brunnsliknande lämningar från olika tidsepoker med olika utformning kunnat konstateras. Ett fint ackompanjemang till husen och det spännande gravfältet på samma område. På bilden Titti F och Fredrik L i en av brunnarna.