Stocken som Fredrik gräver fram, har ett inhugget trappsteg (vid vänstra handen).

Stocken påträffades i en brunn tillsammans med bearbetat trä, ben och keramik. Förmodligen fungerade den som stege ner i brunnen, och användes sist någon gång under järnåldern.