En väg till forntiden. För hundratals år sedan löpte den långa fägatan Kungsbetet mellan staden och betesmarkerna, från Lund och ner till Genarp. ’

Under våren 2018 undersöks den närmare.

Läs mer på projektets uppdragssida.