En väg till forntiden. För hundratals år sedan löpte den långa fägatan Kungsbetet mellan staden och betesmarkerna, från Lund och ner till Genarp. Under våren 2018 undersöktes den närmare.

Nathalie Hyll metalldetekterar bevarade lager i den gamla färdvägen vid förundersökningen.

Det äldre kommunikationslandskapet kring staden Lund och dess föregångare vid Uppåkra är genom tidigare forskning ganska väl känt. Betydligt mindre känd är den gamla färdvägen, med namnet Kungsbetet, som förr sträckte sig från Lund och ner till Genarp på Romeleåsen.

Vy över Höje å. Det gamla vadstället låg troligen lite högre uppströms.

Traditionen berättar att Kungsbetet ska ha varit en lång och bred fägata mellan staden och betesmarkerna på åsen. Namnet Kungsbetet kom av att skogar och utmarker i Skåne på medeltiden räknades till ”Kungalevet”, det vill säga marker som tillhörde den danska kungamakten.

Nu ska det byggas en dagvattendamm på en liten del av Kungsbetet strax söder om det gamla vadstället över Höje å, söder om Lund. Det sker i samband med att trafikplatsen Lunds Södra byggs om. Undersökningen ger oss möjligheter att få reda på mer om hur gammal vägen är och hur den kan ha sett ut.

Ladda ner rapporten