väg

Publikation

Kungsbetet – en gammal färdväg med en lång historia

Rapport 2019:47. Arkeologisk undersökning, Skåne. Anne Carlie och Alf Ericson m fl

Uppdrag

Färdvägen Kungsbetet vid Lund

En väg till forntiden i jakt på det förflutna. Under våren 2018 undersöktes en gammal fägata mellan Lund och Genarp.

Publikation

Ny fornlämning vid VA-ledning mellan Lindhov och Kvarnagården

Rapport 2018:25. Arkeologisk utredning, Halland. Elisabet Schager med bidrag av Christina Rosén

Publikation

Gatelyckan i Svenstad

Rapport 2017:135. Arkeologisk förundersökning, 2017. Mats Anglert och Nathalie Hyll