2018

Rapport 2018:25. Arkeologisk utredning. Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Lindbergs och Varbergs socken, Göingegården1:13,
Lindhov 1:1 med flera, Lindberg 239
Elisabet Schager med bidrag av Christina Rosén

I samband med att Varbergs Vatten AB (VIVAB) planerar att förlägga en drygt 2,5 kilometer lång VA-ledning från ett vattenverk vid Kvarnagården mot Lindhov, har en arkeologisk utredning utförts inom två delområden längs sträckan. En ny fornlämning, Lindberg 239, påträffades i VA-ledningens nordvästliga del.