2017

Rapport 2017:135. Arkeologisk förundersökning 2017. Skåne, Båstad kommun, Västra Karup socken, Svenstad 16:10, fornlämning Västra Karup 667
Mats Anglert & Nathalie Hyll

Vid Svenstads by, Båstads kommun, utfördes en arkeologisk förundersökning inför Trafikverkets anläggande av en cykelled över Bjärehalvön mellan Torekov och Båstad. En tidigare utredning hade visat på arkeologiska lämningar från 1600- och 1700-talet, vilka tolkades som en brydestuga i anslutning till Svenstads gamla bygata. Vid förundersökningen omtolkades lämningarna som rester efter en stengärdsgård mellan Gatelyckstorpet i söder och en äldre färdväg i norr som löpte österut från den gamla bygatan. Tolkningen bygger även på äldre lantmäterikartor från 1700- och 1800-talet.