Genarp

Uppdrag

Färdvägen Kungsbetet vid Lund

En väg till forntiden i jakt på det förflutna. Under våren 2018 undersöktes en gammal fägata mellan Lund och Genarp.

Publikation

Väg 798 mellan Esarp och Genarp

Rapport 2015:50. Arkeologisk utredning steg 2 och förundersökning 2014, Skåne. Ola Kronberg