En välbevarad vändrost från 1800-talet. Foto: Arkeologerna (CC-BY)

Kopparmalmen från Falun har ett komplext innehåll och kräver avancerade utvinningsmetoder. För att utvinna koppar ur malmen, i den tidiga kopparframställningen, utfördes fem så kallade processled. Dessa var: kallrostning, sulubruk, vändrostning, råkopparsmältning och garning. Syftet med den första hanteringen av kopparen, kallrostningen, var att driva bort svavel ur malmen.