Här gick en av de äldre vägarna. Foto: Arkeologerna (CC-BY)

Svante och Eva undersöker en av vägarna vi hittat bland slaggvarpen.

Vägen finns med på en 1800-tals karta över området. Just den här vägen, som löper i öst-västlig riktning genom vårt undersökningsområde, har dock flera föregångare. I schaktväggen bakom Svante och Eva ser vi hur vägen bättrats på ett flertal gånger. Vägen har dessutom breddats vid ett tillfälle.

Spännande är också de trästockar som står längs med vägens norra kant med ca 5 meters mellanrum, vilken funktion kan de ha haft?